Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Analiza finansowa w banku komercyjnym ( http://goo.gl/r7cnAN )

Termin
2013.12.10 – 2013.12.11 Warszawa (SOP 13812)
Analiza finansowa w banku komercyjnym ( http://goo.gl/r7cnAN )
Cel szkolenia
W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
Poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań)
na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

METODYKA SZKOLENIA:
Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków.

Program
1. Cel działania przedsiębiorstwa finansowego i banku:
a) jakie cele właściciele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej?
b) maksymalizacja wartości banku, jako podstawowy cel,
c) podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa bankowego,
d) przepływy pienienie netto,
e) operacyjne przepływy pieniężne,
f) wolne przepływy pieniężne,
g) wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa bankowego.

2. Powstawanie informacji jakiej można oczekiwać od przedsiębiorstw bankowych:
a) jak powstają sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez banki?
b) wstępne omówienie – co z tych informacji można się dowiedzieć i kiedy?

3. Źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
a) metody i zasady rachunkowości,
b) wpływ metod i zasad rachunkowości na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych,
c) metody i zasady stosowane w rachunkowości,
d) elementy sprawozdania finansowego.

4. Ocena standingu banku na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych:
a) ogólna analiza bilansu banku i porównania wewnątrzsektorowe,
b) ogólna analiza rachunku zysków i strat banku i porównania wewnątrzsektorowe,
c) ogólna analiza rachunku przepływów pieniężnych banku i porównania wewnątrzsektorowe,
d) ocena wypłacalności przedsiębiorstwa bankowego na podstawie bilansu,
e) metoda Wilcoxa,
f) salda strukturalne bilansu,
g) ogólna analiza rachunku zysków i strat,
h) prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie bankowym i ocena ich istotności,
i) sygnały ostrzegawcze.

5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej:
a) zasady interpretacji wskaźników,
b) analiza struktury bilansu,
c) analiza rentowności,
d) analiza płynności,
e) cykl konwersji gotówki,
f) strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto,
g) analiza efektywności,
h) analiza poziomu zadłużenia,
i) 5c klienta,
j) metody punktowe,
k) analiza dyskryminacyjna.

6. Pytania i odpowiedzi – dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne
Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub hotel w centrum Warszawy

Termin
2013.12.10 – 2013.12.11 Warszawa (SOP 13812)

Link:

http://goo.gl/r7cnAN

Analiza finansowa w banku komercyjnym.docx